Mødedato: 29-09-2004

§ 2, stk. 5-henvendelse til socialministeren om frit valg-lovgivningen

Resumé

Som opfølgning på en sag fra 17/12-2003 vedr. bl.a. Aalborg kommunes timepriser for personlig pleje og praktisk hjælp, besluttede konkurrencerådet at rette henvendelse til socialministeren samt økonomi- og erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5 og påpege hvorledes dette var konkurrenceforvridende. I den konkrete sag fra 2003 havde Konkurrenceådet bl.a. konstateret, at kommunen indregnelse af forventede effektiviseringer ved fastsættelsen af timepriser som følge af fulgte af offentlig regulering. Ministeriet vendte tilbage 22/6-2005 med meddelelse om at serviceloven ville blive ændret.