Mødedato: 23-03-2008

10 års eneret på dagligvaredetailhandel i Ørestad Syd (Ørestad Syd)

Resumé

Konkurrencerådet mente ikke, at der forelå en overtrædelse af KL § 6 ved at Arealudviklingsselskabet I/S (tidligere Ørestadsselskabet I/S)(AUS) havde tildelt en dagligevarekæde eneret til i 10 år at drive dagligvarebutikker i område. Området hvor eneretten havde virkning var på en kvadrat kilometer i Ørestaden. Ved afgørelsen lagde rådet vægt på, at AUS havde en interesse i at kontrollere byudviklingen på så tidligt et stadie, og at AUS blot kunne have undladt undladt og i stedet udlejet til en dagligvarebutik. Endvidere var der inden for en radius af det snævrest mulige geografisk område mere end 100 dagligvare butikker, hvorfor konkurrencen ikke blev begrænset af eneretsklausulen. Opretholdt af Konkurrenceankenævn (3/11-08). Sag om aktindsigt.