Mødedato: 17-12-2015

22 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store Byggekartel”

Resumé

22 virksomheder har indtil december 2015 betalt bøder for sammenlagt 30,2 millioner kroner i sagen om “Det store byggekartel”. Navne og bødestørrelser fremgår af et skema udarbejdet af KFST.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Pressemeddelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Tilbudskoordinering

Brancher

Bygge/anlæg

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant