Mødedato: 13-05-2016

23 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store byggekartel”

Resumé

23 virksomheder har betalt bøder for sammenlagt 30,1 millioner kroner i sagen om “Det store byggekartel”. Navne og bødestørrelser fremgår af pressemeddelelsen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Pressemeddelse

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Tilbudskoordinering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant