Mødedato: 10-02-2016

A mod københavns Kommune

Resumé

En sprogskole mente at Københavns Kommune havde handlet i strid med konkurrenceloven ved at tilbyde urimelige vilkår i en driftsaftale. Nærmere bestemte mente sprogskolen, at de tilbudte indøbspriser var langt under markedsniveauet, hvorefter kommunen havde videresolgt ydelserne til andre kommuner til markedsprisen samtidig med at var forbudt sprogskolen at sælge direkte til disse. Københavns Kommunen afviste at skulle have handlet i strid med konkurrenceloven og henviste bl.a. til at sprogskolen frit kunne have afvist at levere på de angivne vilkår. Højesteret tog ikke direkte stilling til det konkurrenceretlige anbringende, men frifandt i øvrigt Københavns Kommune. Gengivet i UfR 2016 1830H

Myndigheder

Dom

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Gælder ikke

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet

Afgørelse