Mødedato: 25-06-2009

Actebis Computer A/S’ overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB’s danske aktiver

Resumé

Sagen vedrører Actebis Computer A/S’ overtagelse af det danske selskab Ingram Micro ApS og det svenske selskab Ingram Micro AB’s danske aktiver og medarbejdere. Actebis Computer A/S er ifølge anmeldelsen aktiv på grossistmarkedet for distribution af IT-produkter og tilknyttede ydelser i Danmark. Actebis Computer A/S er en del af Actebis Computer Nordic. Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. Ingram Micro AB er et svensk selskab, der ifølge anmeldelsen ligeledes er aktiv på grossistmarkedet for distribution af IT-produkter samt relaterede tjenesteydelser. Aktiviteterne, der overdrages i denne sag, er koncentreret om salg til forhandlere i Danmark. Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB er begge datterselskaber af Ingram Micro Nordic Holding Bvba i Belgien, der er ejet af Ingram Micro, Inc. i USA. Ingram Micro-koncernen er primært aktiv på markedet for distribution af IT-produkter, men har også aktiviteter inden for Data Capture2 /POS3 inden for EU. Der er tale om en aktivovertagelse, hvor Actebis overtager Ingram Micro ApS samt Ingram Micro AB’s danske aktiver. Aktiverne består af Ingram Micro AB’s “danske”4 lager af IT-produkter, leverandørordrer, kundeordrer, kundelister og kontorinventar. Endvidere overtages medarbejdere. De overtagne aktiver vil blive integreret i Actebis Computer Nordic. Da fusionen ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, blev den godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Detailmarkedet IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Distribution af IT-produkter med tilhørende tjenesteydelser