Mødedato: 30-01-2002

Administrationsaftale mellem Gramex og TV2

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Gramex, at organisationens administrationsaftale med TV2 vedrørende TV2’s udsendelse af beskyttede værker samt vederlagsbetaling herfor ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6. Der kan derfor meddelesen erklæring efter konkurrencelovens §9. En række vilkår og priser måtte antages at ligge indenfor kompetencen hos det i lovgivningen nedsat Ophavsretslicensnævnets, og derfor omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2. Styrelsen kunne derfor ikke efterprøve om vilkår m.v. var rimelige.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Radio/TV