Mødedato: 28-02-2001

Afgørelse vedr. anmeldelse af samarbejdet mellem Topdanmark A/S og Bornholm Brand A/S om salg af forsikringer på Bornholm

Resumé

Styrelsen traf den 22. december 2000 afgørelse om, at en samarbejdsaftale indgået mellem Topdanmark Forsikring A/S og Bornholms Brandforsikring A/S var fritaget fra forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. lovens § 10 i og med, at aftalen opfyldte betingelserne for at være omfattet af gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.