Mødedato: 15-12-2004

Afregningen af private leverandører i Københavns Kommunes Fritvalgsordning for indkøb

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over fastsættelsen af priser for fritvalgsydelser i hjemmeplejen. Styrelsen fremførte, at der ikke var kommunale leverandører, hvorfor der ikke var tale om konkurrenceforvridning. Styrelsen henviste til, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen havde overholdt reglerne for beregning af priskrav, henlå under Statsamtsmanden for Københavns Amt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant