Mødedato: 27-10-1999

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Resumé

Konkurrenceråde fandt, at en anmeldt standardoverenskomst imellem Amtrådsforeningen og Falck A/S ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da den var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, fordi den indeholdte bestemmelser om amternes betalingsforpligtelser og beregningen heraf, samt en bestemmelse om, at amterne kun “i ganske særlige tilfælde” kunne indgå aftaler med 3. mand. Amtrådsforeningen hævdede, at aftalen var en nødvendig følge af offentlig regylering, hvilket Konkurrencerådet afviste. Stardardoverenskomsten kunne dog gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, dog ikke eksklusivbestemmelserne, der blev påbudt ophævet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Brancher

Redningstjeneste

Samhandeler

Ikke angivet