Mødedato: 29-08-2001

Aftale mellem BRFkredit A/S og Basisbank A/S om henvisning på privatkundeområdet

Resumé

Styrelsen meddelte BRFkredit A/S, at aftalen med Basisbank A/S om formidling af realkreditlån, ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var således i sagen ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af lovens §6, stk. 4, jf. konkurrencelovens §9. Styrelsen lagde vægt på, at aftalen ikke var eksklusiv. Hverken BRFkredit A/S eller Basisbank A/S blev således begrænset i at samarbejde med andre pengeinstitutter, henholdsvis realkreditudbydere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Brancher

Realkredit