Mødedato: 31-10-2001

Aftale mellem BRFkredit a/s og Din Bank A/S (nu Skandiabanken) om henvisning på privatkundeområdet

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit a/s, at aftalen med Din Bank A/S om formidling af realkreditlån, efter de forhold Konkurrencestyrelsen var bekendt med, ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej