Mødedato: 15-12-1999

Aftale mellem Danica Forsikring og Johan Dahl Automobiler

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9 en erklæring om ikke-indgreb til en samarbejdsaftale mellem Danica Forsikring og Johan Dahl Automobiler A/S, der fastlagde vilkår og priser for reparation af for-sikringsskader på biler mellem parterne. Ved meddelelsen af erklæring om ikke-indgreb til den foreliggende samarbejdsaftale mellem Da-nica Forsikring og Johan Dahl Automobiler blev der lagt vægt på, at aftalen måtte anses for en normal kommerciel samhandelsaftale uden konkurrencebegrænsende elementer. Konkurrencestyrelsen lagde særlig vægt på, at samar-bejdsaftalen ikke indeholdte bestemmelser om eksklusivitet, og at samarbejdsaftalen kunne opsiges med 1 måneds varsel.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Brancher

Biler

Samhandeler

Ikke angivet