Mødedato: 31-10-2001

Aftale mellem DLG og ØA ophæves

Resumé

Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til DLG og ØA efter KL § 6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve bestemmelserne om ekslusivt køb og produktion i en indbyrdes aftale, da bestemmelserne var omfattet af KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Bestemmelserne havde til følge og formål at opdele markedet. DLG og ØA tog i denne konkrete sag styrelsens afgørelse til efterretning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug (foder)

Samhandeler

Ikke angivet