Mødedato: 30-08-2000

Aftale mellem I/S Køge Egnens Renseanlæg og SC Technology Danmark ApS

Resumé

I sagen har Køge Egnens Renseanlæg (KER) og SC Technology (SCT) anmeldt en aftale om salg af slamforbrændingsanlæg og behandling af slam. Her er med anmeldesen ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Styrelsen har haft konkluderet, at aftalen ikke medførte en sådan markedspåvirkning, at der etableredes en konkurrencebegrænsning som nævnt i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor styrelsen afgav en ikke-indgrebserklæring i henhold til § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ikke angivet