Mødedato: 18-06-2003

Aftale mellem Odense Renovationsselskab og H.J. Hansen Genvindingsindustri kan fritages individuelt

Resumé

Efter anmeldes af en eksklusiv aftale om deponering af farligt shredderaffald, fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring. Konkurrencestyrelsen rettede endvidere henvendelse til miljøministeren, der vurderede at aftalen ikke var til følge af offentlig regulering og derfor ikke faldt udenfor konkurrencelovens anvendelsesområde efter KL § 2, stk. 4. Aftalen havde dog givet mulighed for at Odense Nord Losseplads kunne etaberlere et rentabelt specialdoni for shredderaffald. Aftalen kunne derfor gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ikke angivet