Mødedato: 15-12-1999

Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen ikke kunne gives hverken en ikke indgrebserklæring efter KL § 9, eller en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, da aftalen indeholdte en bestemmelse hvorefter priser på tildkudsberettiget medicin skulle nedsættes såfremt tilskuddet til den enkelte virksomheds produkter skulle stige. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at den af parterne givne effektivisering der ville ske var kortsigtet og på længere sigt ville der ikke ske effektivisering. Derudover blev der lagt vægt på, at det ikke ville komme forbrugerne til gode, da nye produkter ikke ville blive lanceret på grund af prisloftet. Konkurrencerådet meddelte dog ikke påbud om ophævelse af aftalen da den snart ville udløbe. Endvidere havde EU-Kommissionen tidligere vurderet aftalen som inden for rammerne af tidligere EU-praksis for aftaler på lægemiddelområdet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Lægemiddel

Samhandeler

Ikke angivet