Mødedato: 27-09-2000

Aftale om boligannoncer i Herning Folkeblad

Resumé

Sagen vedrørte en aftale om boligannoncer i Herning Folkeblad. Styrelsen havde således behandlet en klage fra Ejendomsmæglernes Landsorganisation (EL) vedrørende en eventuel aftale mellem Herning Folkeblad og medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). Ifølge denne kunne kun medlemmer af DE annoncere i avisens særlige Boligmagasin. Aftalen indebar således, at medlemmer af EL samt private var afskåret fra at annoncere i dette særlige boligmagasin. Styrelsen fandt, at disse ikke agtede at foretage videre i sagen, da den omhandlede aftale næppe kunne påvises at indebære en sådan mærkbar konkurrencebegrænsning, at den var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Annoncering

Samhandeler

Ikke angivet