Mødedato: 29-11-2000

Aftale om deltagelse i sumclearingen og afviklingen heraf

Resumé

Styrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt. meddelt Finansrådet en ikke-indgrebserklæring for en anmeldt aftale om deltagelse i sumclearingen og afviklingen heraf. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at kravene til deltagelse gjaldt åbent for alle og ikke var diskriminerende. Pengeinstitutter, der ikke var part i aftalen, fik clearet og afviklet betalingstransaktioner ved at indgå bilateral clearingaftale med et pengeinstitut, der var part i aftalen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§9, 1. pkt.

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet