Mødedato: 29-08-2001

Aftale vedr. afregning, validering og provisionsdeling i forbindelse med udlandsforretninger

Resumé

Styrelsen meddelte Lokale Pengeinstitutter, at aftalen om afregning m.v. i forbindelse med udlandsforretninger og efter at Lokale Pengeinstitutter har givet tilsagn om at ændre aftalens bestemmelser om validering og om gebyrstørrelse, ikke indeholdte bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var således ikke grundlag for at meddele påbud efter konkurrencelovens §6, stk. 4, jf. konkurrencelovens §9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej