Mødedato: 29-11-2000

Aftalekompleks mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og 24 VVS-installatører om underentreprise på gasserviceabonnementer

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at et anmeldt aftalekompleks imellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG) og Dansk Gas Servicesammenslutning (DSG). DSG er en brancheorganisation af 24 VVS-installatører. Aftalekomplekset omfattede vertikale aftale om udførelse af servicearbejde på gasinstallationer, indeholdende en klausl om priser og vilkår for servicearbejder der udføres i forbinedelse med HNGs serviceabonnement. Styrelsen vurderede, at prisklausulen var omfattet af forbuddet i KL § 6, og fandt ikke, at der kunne gives en fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen udstedte derfor påbud til HNG og DSG om at fjerne klausulen fra aftalekomplekset.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 6, stk. 2, nr. 1

Brancher

VVS

Samhandeler

Ikke angivet