Mødedato: 25-02-2010

Aftaler mellem DR, TV 2 og 4M om master over 100 meter

Resumé

På baggrund af en tilbagetrukket anmeldelse valgte Konkurrencestyrelsen at undersøge lejevilkårene i to standardaftaler, der nærmere regulerede leje af pladser på høje master. Dette omfattede for det første, om lejen var urimeligt høj, og for det andet, om lejeaftalerne indeholdt diskriminerende vilkår. KFSTs analyser indikerede ikke overpriser generelt, men for lejere, der ikke aftog både mastepladser og tilhørende fasciliteter, kunne prisen havde karakter af udnyttelse. Parterne indrømmede tilsagn, der bl.a. indebar, at lejebetalingen fremover opgjordes således, at lejerne kun betalte for den ydelse, som de benyttede, og at lejebetalingen skulle opgøres på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Tilsagnene indebar endvidere, at lejebetalingerne baseredes på omkostningerne ved hver ydelse tillagt en rimelig forrentning. Tilsagnene blev gjort bindende efter konkurrencelovens § 16 a, stk. 1, hvorefter Konkurrencestyrelsen valgte ikke at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11, stk. 3, nr. 1

Skadesteorier

Overpris

Brancher

Radio/TV

Samhandeler

Ja

Metoder

efterspørgsels- og udbudssubstitutionen

Produktmarkeder

markedet for leje af høje masteplaceringer