Mødedato: 30-08-2000

Aftaler om Dansk Total Underholdning A/S

Resumé

Sagen vedrørte et aftalekompleks omhandlende etableringen af selskabet Dansk Total Underholdning A/S. DTUs formål er at virke som et indkøbsfællesskab for 17 firmaer, der leverer/opstiller spille- og morskabsautomater i restauranter, bodegaer og klubber. DTUs oprettelse var en reaktion på at deto danske automatproducenter er begyndt at sælge automater direkte til brugerne i konkurrence med opstillingsvirksomhederne. DTU er et joint venture, oprettet af de 17 virksomheder som fælles indkøbsselskab med det specifikke formål at skaffe ejerne bedre priser og rabatvilkår ved indkøb af automater for derved at styrke deres position på markedet. Aftalekomplekset, der består af en aktionæroverenskomst og DTUs vedtægter, indeholder bl.a. en eksklusiv købsforpligtelse, der indebærer at de 17 ejervirksomheder skal købe de typerautomater, for hvilke DTU har indgået prisaftaler, gennem DTU. Der er således lighedstegn mellem den eksklusive købsforpligtelse og joint venture selskabets formål. Konkurrencestyrelsen var af den opfattelse, at den eksklusive købsforpligtelse er en unødvendigkonkurrencebegrænsning, der heller ikke kunne fritages jf. KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lægger vægt på, at bestemmelsen begrænser ejervirksomhedernes handlefrihed. Dansk TotalUnderholdning A/S burde kunne skaffe ejervirksomhederne gunstige priser og rabatter hosleverandørerne, uanset om ejervirksomhederne er frit stillet og har mulighed for somme tider at vælge at få automaterne leveret direkte udenom DTU. DTU frafaldt herefter kravet, hvorefter sagen blev lukket.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2

Brancher

Automatproducent

Samhandeler

Ikke angivet