Mødedato: 27-10-1999

Aftaler om etablering af postbutikker – ikke-indgrebserklæring

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Post Danmark, at det anmeldte aftalegrundlag mellem Post Danmark, FDB og De Samvirkende Køb-mandsforeninger (DSK) i Danmark om etablering af postbutikker og udførelse af visse post- og bankforretninger hos FDB’s og DSK’s med-lemsbutikker i lokalsamfundene ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen udstedte på den baggrund en negativattest efter konkurrencelovens § 9. Det aftalevilkår der påkaldte sig Konkurrencestyrelsens interesse, var en prisregulerings-klausul i en rammeaftale, en konkurrenceklausul indeholdt i en tilhørende standardkontrakt, samt udvælgelseskriterier for samdriftspartnere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Post

Samhandeler

Ikke angivet