Mødedato: 23-10-2013

Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa APS

Resumé

Sagen udsprang af at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 18. april 2013 modtog en anmeldelse af NorgesGruppen Danmark ApS’ (herefter ”NorgesGruppen”) erhvervelse af fælles kontrol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond (herefter ”KFI”) over Dagrofa. Styrelsen vurderede, at den anmeldte fusion ikke hæmmede den effektive konkurrence betydeligt, og godkendete den derfor. Som en del af fusionen planlagde Dagrofa at omstrukturere både Dagrofa og SuperBestog Spar-kæderne, som Dagrofa hidtil havde levere til igennem datterselskabet SuperGros A/S (herefter ”SuperGros”). Dagrofa ville i den forbindelse bl.a. overtage kædeselskaberne for SuperBest og Spar og indgå nye kædemedlemsaftaler direkte med de selvstændige købmænd i kæderne. Styrelsen vurderede, at hverken aftalerne om omstrukturering af Dagrofa og købmandskæderne eller de nye kædemedlemsaftaler udgjorde accessoriske begrænsninger til fusionen omfattet af godkendelsen heraf. Omstruktureringerne og de nye kædemedlemsaftaler blev i stedet vurderet i forhold til konkurrencelovens § 6 og § 11. Da aftalerne og Dagrofas adfærd i sagen var egnet til at påvirke handelen mellem medlemsstater mærkbart fandt artikel 101 og 102 TEF anvendelse. Det var herefter styrelsens opfattelse at de relevante markeder var dagligvaregrossistmarkedet og dagligvaredetailmarkedet, og at disse umiddelbart var nationale. Styrelsen overvejet i forbindelse med om det for sagen relevante dagligvaregrossistmarked omfatter både fuldsortimentsgrossister og specialgrossister, om markedet omfatter den interne grossistomsætning i kapitalkæder, og om markedet omfatter Coops grossistomsætning. Styrelsen overvejet ligeledes om det for sagen relevante dagligvaredetailmarked omfattede omsætning i kiosker, servicestationer, specialvareforretninger m.v. Styrelsen foretog dog ikke nogen endelig afgrænsning af de for sagen relevante markeder, da Dagrofa afgav tilsagn som imødekom styrelsens betænkeligheder. Sagen blev herefter lukket på baggrund af disse tilsagn.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§6

Brancher

Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ja

Metoder

SSNIP, Efterspørgselssubsitituion; udbudssubsition; potentiel konkurrence

Produktmarkeder

Grossistsalg til selvstændige købmænd, eksklusiv brugsforeninger