Mødedato: 26-05-2004

Afvisning af klage over predatory pricing på flyruten København – Oslo

Resumé

Sterling anmodede Konkurrencestyrelsen om at undersøge, om SAS’ kampagnepriser på ruten København-Oslo var udtryk for misbrug af dominerende stilling i form af predatory pricing. Konkurrencestyrelsen indhentede derfor en række oplysninger fra SAS om indtægter og omkostninger på ruten København-Oslo. Talmateriale viste, at indtægterne klart oversteg de variable omkostninger for alle billettyper hver for sig ud under ét. Nærmere analyser ville måske kunne flytte omkostnings- eller indtægtsniveauet i op- eller nedadgående retning. Men selv hvis der blev ændret markant på fordelingen af faste og variable omkostninger, viste tallene en så bred margin, at de variable omkostninger utvivlsomt fortsat ville være dækket. På denne baggrund fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at undersøge påstanden om predatory pricing yderligere. Konkurrencestyrelsen afviste således klagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Predatory pricing

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet