Mødedato: 26-11-2003

Agentaftale mellem ASP-Holmblad A/S og Duni A/S

Resumé

Sagen vedrørte en agentaftale mellem ASP-Holmblad A/S og Duni A/S. I aftalen blev Duni A/S udpeget som ASP-Holmblad A/S’ eksklusive agent for markedsføring og salg af ASP-Holmblad A/S’ produktsortiment. Parterne ønskede styrelsens umiddelbare tilkendegivelse af aftalens konkurrenceretlige aspekter, og styrelsen vurdering skete på det foreliggende grundlag, da der ikke var foretaget en egentlig anmeldelse af aftalen. Styrelsen fandt, at der var tale om en egentlig agentaftale, og at aftalen derfor faldt uden for konkurrencelovens § 6, jf. principperne i Kommissionens retningslinier for vertikale begrænsninger, pkt. 12-20.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet