Mødedato: 07-07-2016

Agri-Norcold A/S’ overtagelse af Bring Frigo A/S’ frysehusaktiviteter

Resumé

Sagen vedrører Agri-Norcolds’ erhvervelse af Bring Frigos’ aktiver. Begge levede fryseydelser til danske fødevareproducenter på et markedet, disse mente kunne opdeles i fryseserviceydelser til (i) detailhandlen og (ii) industrien. Alene Bring Frigo var aktiv på begge, mens Agri-Norcold alene havde interesser indenfor det sidste. KFST havde i 2012 defineret et marked, omtalt som “frysehusydelser” (Thorkil Andersen Holding A/S’ overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S – Konkurrencerådets afgørelse af 28/9-2012) og overvejet, men ikke truffet beslutning om en underopdeling. KFST’s undersøgelse viste, at markederne var koncentrerede, og at navnlig Agri-Norcold og konkurrenten Claus Sørensen begge før fusionen havde høje markedsandele. Selvom fusionen omfattede et horisontal overlap og ville medføre en øgning af koncentrationen i markedet, fandt KFST ikke risiko for koordinerede effekter. Bl.a. kunne der henvises til, at Agri-Norcold gik ind på et nyt marked (detailhandelskunder), hvilket gav en større asymmetri mellem de to største konkurrenter. Fusionen indebar også større forskelle i omkostningsstrukturen mellem Agri-Norcold og Claus Sørensen, end hvad der hidtil har været tilfældet. Udover en risiko for koordinerede virkninger overvejede KFST risikoen for konglomerateffekter. Konglomerateffekter kan opstå på markeder, hvor der hverken er horisontale overlap eller vertikale forbindelser, men hvor der er tale om nært beslægtede markeder. Konkret kunne KFST henvise til Agri-Norcolds koncernfælleskab med transportvirksomheden Frode Laursen sammenholdt med Agri-Norcolds styrkede stilling på marked(erne) for frysehusydelser. KFST fandt dog, at risikoen for et konkurrenceskadeligt kombisalg var begrænset og godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 og 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Fryseydelser

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Fryseserviceydelser til 1) detailhandlen og 2) industrien.