Mødedato: 26-01-2022

AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSams, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhvervelse af 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S

Resumé

Transkationen omfatter, at AIP Asset Management Co., Ltd.’, PenSam Pension forsikringsaktieselskabs, Artha Property Invest P/S’ og Artha Property Invest II P/S’ erhverver 100% af aktierne i NESA Allé nr. 1 P/S. AIP er et kapitalforvaltningsselskab, der tilbyder finansielle tjenester, og hvis formål er at foretage og forvalte globale investeringer med et fokus på offshore investeringer og alternative investeringsstrategier. AIP’s primære investeringsområder er i fast ejendom, gældsinvesteringer og venturekapital. PenSams formål er at drive forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Artha Property Invest P/S og Artha Property Invest II P/S har primært til formål at investere i og udvikle fast ejendom. Selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, er inden fusionen ejet af ATP. Selskabet har én aktivitet, der består i at eje og udleje ejendommen beliggende på matrikel 7ø og 7ct Vangede beliggende Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, samt matrikel 7ac Vangede beliggende Ørnegårdsvej 2A, 2820 Gentofte. Ejendommen er et kontordomicil, der i øjeblikket er udlejet. Selskabet har til formål at investere i, opføre, eje og drive fast ejendom, samt at administrere ejendomsinvesteringer. Med fusionen erhverver de fire købere tilsammen 100 pct. af aktierne i selskabet, NESA Allé nr. 1 P/S, samt NESA Allé nr. 1 komplementar ApS. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant