Mødedato: 28-02-2001

Aktionæroverenskomst for aktionærerne i Scanola A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for aktionæroverens-komst for aktionærerne i Scanola. Styrelsen har desuden meddelt, at aftaleparterne efter de forhold som styrelsen har kendskab til, ikke indtager en dominerende stilling på det relevante marked, og at man derfor ikke finder, at der er anledning til at tage stilling til en erklæring efter konkurrencelo-vens § 11, stk. 5. Aktionæroverenskomsten er indgået mellem en landmandsgruppe, dla og DLF-Trifolium. Aftalen fastlægger forpligtelserne for aktionærerne i Scanola. Styrelsen har ved sin afgø-relse lagt vægt på, at aftalen er omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens § 27, stk. 4 og efter at dla i januar 2001 har oplyst, at en konkurrenceklausul, der hindrede aftaleparterne i at anvende deres know-how om rapsudvikling over for konkurrerende selskaber, dels under deltagelse i selskabet og dels 5 år herefter, ikke længere er gældende, er der ikke længere bestemmelser i afta-len, der kan begrænse konkurrencen. Parternes markedsandele på det relevante marked overstiger desuden ikke 15-20% og der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at der foreligger dominans.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6 og 11

Brancher

Grovvare

Samhandeler

Ikke angivet