Mødedato: 31-10-2001

Aktionæroverenskomst og overdragelsesaftale vedr. Dansk Vilomix omfattet af § 9

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for aktionæroverens-komsten og overdragelsesaftalen vedr. Dansk Vilomix. Aftalen indeholder således ikke efter de oplysninger, som Konkurrencestyrelsen har kendskab til, forhold der er omfattet af konkurrencelo-vens § 6, stk. 1. Aktionæroverenskomsten regulerer forholdet mellem de 8 grovvareselskaber, der er aktionærer i Vilomix Holding. Overenskomsten indeholder en aftageforpligtelse, idet selskabets aktionærer er forpligtet til alene at købe fabriksforblandinger, flydende vitaminer og mikromineraler til animalsk produktion hos Dansk Vilomix A/S – dvs. 100% købsforpligtelse i 2 år fra aktionærer-nes registrering i aktiebogen, hvorefter forpligtelsen bortfalder. Overdragelsesaftalen indeholder en konkurrenceklausul, idet de to nuværende ejere af DanskVilomix erklærer som led i aktieoverdra-gelsen som ejere/medejere af Scanvil Holding A/S, personligt og/eller i et selskab helt eller delvist ejet af dem, ikke at ville drive konkurrerende virksomhed i Danmark, hverken direkte eller indirekte – og ej heller som ansat – i en periode på 3 år.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Grovvare

Samhandeler

Ikke angivet