Mødedato: 21-05-2012

Alimentation Couche-Tard Inc.s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Resumé

Fusionen vedrørte Alimentation Couche-Tard Inc. og Statoil Fuel & Retail ASA. Transaktionen indebærer, at Alimentation Couche-Tard Inc. overtager kontrollen med Statoil Fuel & Retail ASA. Dette sker ved, at Alimentation Couche-Tard Inc. køber op til 100 % af aktierne i Statoil Fuel & Retail ASA gennem et offentligt frivilligt tilbud til aktionærerne. Alimentation Couche-Tard Inc. er aktiv på markedet for detailsalg af dagligvarer og på markedet for detailsalg af motorbrændstof (benzin og diesel) i Canada og USA. Alimentation Couche-Tard Inc. er den aktør i Nordamerika, der har flest forretninger med detailsalg af dagligvarer. De fleste af Alimentation Couche-Tard Inc.’s forretninger er også detailsælgere af motorbrændstof. Alimentation CoucheTard Inc. er desuden aktiv i Kina, Guam, Hong Kong, Indonesien, Japan, Macau, Mexico og de Forenede Arabiske Emirater. Statoil Fuel & Retail ASA driver tankstationerne Statoil og Jet i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Baltikum og Rusland. Her sælger Statoil Fuel & Retail ASA bl.a. brændstof, smøreolie og dagligvarer. Statoil Fuel & Retail ASA er delvist ejet af Statoil ASA, som er et norsk olie- og energiselskab. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig ved skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling på markedet, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. Fusionen kan derfor godkendes uden vilkår, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant