Mødedato: 18-01-2013

Aller Media A/S’ erhvervelse af enekontrol over Nyhavn Rejser A/S

Resumé

Fusionen vedrørte Aller Media A/S og Nyhavn Rejser A/S. Ved transaktionen opnår Aller Media A/S enekontrol med Nyhavn Rejser A/S ved køb af en majoritetsaktiepost og Nyhavn Rejser A/S. Aller Media A/S er ejet 100 pct. af Aller Holding A/S og indgår således i Aller-koncernen, der producerer, trykker og udgiver ugeblade, magasiner og lignende. Nyhavn Rejser A/S driver rejsebureauvirksomhed og udbyder individuelle rejser, herunder guidede rejser med dansk rejseleder og krydstogtrejser til privatkunder, samt kongres-, konference- og incentiverejser til erhvervskunder til rejsemål verden over. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant