Mødedato: 24-09-2014

Aller Media A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Datagraf Communications A/S og DG Media A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvorved Aller Media A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Datagraf Communications A/S og DG Media A/S. Aller Media A/S er ejet 100 pct. af Aller Holding A/S og indgår således i Aller-koncernen, der producerer, trykker og udgiver ugeblade, magasiner og lignende. Datagraf Communications A/S og DG Media A/S’ aktiviteter består i redaktionel kommunikation, herunder trykte og digitale magasiner samt annoncesalg og medievirksomhed. Aktiviteterne er særligt fokuseret på salg af kunde- og medlemsmagasiner til større private og offentlige virksomheder, større offentlige organisationer samt medlems- og interesseorganisationer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke relevant