Mødedato: 30-05-2001

Alm. Brand af 1792 G/S’ køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Alm. Brand af 1792 G/S ( Alm. Brand ) og Provinzial Skandinavien Holding A/S ( Provinzial ). Der var tale om en fusion efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet Alm. Brand overtog samtlige aktiviteter i Danmark fra Provinzial Brandkasse (PB). Fusionen var omfattet af konkurrencelovens fusionskontrolregler, da parternes samlede omsætning oversteg 3,8 mia., og de hver for sig omsatte for over 300 mio. kr. i Danmark. Alm. Brand omsatte i 2000 for 4,6 mia. kr. i Danmark, mens Provinzial omsatte for 525 mio. kr. i Danmark. Det blev slutteligt meddelt Alm. Brand og Provinzial Brandkasse, at Alm. Brands overtagelse af Provinzial Skandinavien Holding A/S, udgjorde en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og at fusionen endeligt kunne godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, jf. § 12 d, stk. 1, og at konkurrenceklausulen, jf. Share Sale and Purchase Agreement, punkt 17, der forbød Provinzial Brandkasse at markedsføre og sælge skadesforsikringsprodukter i Danmark i 3 år, ikke ansås for accessorisk til fusionen. Der var dog ikke grundlag for at antage, at klausulen havde sådanne virkninger, at den var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, jf. § 12 d, stk. 1, §6, stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Skadesforsikring, pengeinstitutvirksomhed og reassurance