Mødedato: 13-11-2014

Alufacadesektionens standardvilkår

Resumé

På vegne af Alufacadesektionen (AS), der er brancheforening indenfor facadeentreprise, anmodede Dansk Byggeri Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om et vejledende svar, angående de standardvilkår AS påtænkte at udsende til sine medlemmer. Standardvilkårene omfattede følgende: Forskrifter for glas, U-Værdier, Elarbejder, Underliggende konstruktioner, Adgangsforhold, Tolerancer, PCB og asbest samt Ibrugtagning. Vilkårene var udtryk for allerede gældende ret og sædvane i branchen og byggede på bestemmelser fra AB 92 samt DS/EN 12150 om hærdet glas. Det ville være frivilligt for et hvert medlem, om denne ville gøre brug af vilkårene eller ej. Styrelsen fandt frem til, at standardvilkårene ikke umiddelbart var konkurrencebegrænsende. Styrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at det ville være frivilligt at anvende vilkårene, at vilkårene ville kun gælde såfremt andet ikke var aftalt, at vilkårene ville være en kodificering af allerede gældende ret og sædvane som fremgår af AB 92 og DS/EN 12150 samt at vilkårene ikke direkte ville have indvirkning på priserne.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Bygge/anlæg

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant