Mødedato: 29-11-2018

Ambea AB (publ)’s erhvervelse af enekontrol over Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS

Resumé

Ambea erhverver ved en aktieoverdragelsesaftale enekontrol og 100 pct. af aktiekapitalen i Aleris Care AB og derved dennes direkte og indirekte datterselskaber i Sverige, Norge og Danmark, herunder de to 100 pct. ejede danske datterselskaber Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS. Ambea er leverandør af pleje- og omsorgsaktiviteter i Sverige og Norge. Ambea udbyder igennem sine datterselskaber aktiviteter inden for ældrepleje og pleje af personer med fysiske eller psykiske handicap. Ambea har ikke aktiviteter i Danmark. Ambea er ultimativt ejet og kontrolleret af Triton Fund III, som er en del af Triton Partners (”Triton”), og Kohlberg Kravis Roberts & Co (”KKR”) i fællesskab. Både Triton og KKR ejer og kontrollerer en række andre virksomheder. KKR ejer bl.a. EchoNous og Panasonic Healthcare, der begge udvikler medicinsk udstyr. EchoNous er ikke aktiv i Danmark, mens Panasonic Healthcare sælger medicinsk udstyr i Danmark. Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS er leverandør af ydelser inden for plejeområdet og driver 6 plejehjem, 3 botilbud til handicappede, 3 dagcentre, genoptræning og hjemmepleje m.v. i Danmark. KFST havde ikke reservationer overfor fusionen og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant