Mødedato: 09-12-2014

Analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Resumé

I marts 2013 lancerede den daværende regeringen sit udspil ”Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark”. Udspillet indeholder bl.a. et initiativ om, at Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet ved at give bedre adgang til tv-indhold og ved at indføre særlige regler om fusionskontrol. Efter udspillet blev offentliggjort, blev det i april 2013 besluttet, at undersøgelsen skulle udvides til en bredere analyse af konkurrencen på bredbåndsområdet. Undersøgelsen er gennemført af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Formålet er at undersøge, hvilke konkurrenceproblemer der er på bredbåndsmarkedet, og hvilke tiltag der kan øge konkurrencen, fremme investeringer og dermed understøtte målet om et velfungerende bredbåndsmarked. I den forbindelse er der bl.a. taget udgangspunkt i tiltag, som har været anvendt i andre EU-lande.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant