Mødedato: 06-09-2016

Anklagemyndigheden mod T A/S og T2

Resumé

En virksomhed havde med en konkurrent koordineret afgivelsen af tilbud på en renoveringsopgave. Koordineringen var sket mellem 17. november 2010 til 30. november 2010 og vedrørte en enkelt entreprise. Koordinengen bestod nærmere i modtagelsen af et forslag til tilbudspris fra konkurrenten, der var højere end dennes. I følge forklaringerne var dette udtryk for at konkurrenten havde udregnet en pris for virksomheden, der ikke havde tid og kapacitet hertil, og i øvrigt heller ikke ønskede at vinde opgaven. Sagen synes at vedrører lånepriser, men retten synes snare at have antaget en mere omfattende koordinering. Byretten udmålte en bøde til virksomheden på DKK 400.000 og DKK 25.000 til direktøren. Landretten nedsatte dette til DKK 300.000 og DKK 15.000. Sagen er gengivet i UfR 2017.153Ø

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Straf