Mødedato: 26-02-2003

Anmeldelse af aftale om Danish Freeze Dry ApS

Resumé

Konkurrencestyrelsen har vurderet, at aktieoverdragelsesaftalen indgået mellem Dansk Frysetørring A/S og Oregon Freeze Dry, Inc. ikke efter de forhold, som styrelsen har kendskab til, falder ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles en ikke- indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Ved aftalen etablerer Dansk Frysetørring A/S (som tidligere hed Da-nish Freeze Dry A/S) og Oregon Freeze Dry et fælles anpartsselskab – Danish Freeze Dry ApS. Det-te nye selskab overtager samtlige aktiviteter, der hidtil har være drevet i parternes virksomhed. Ved aftalen forpligter Oregon Freeze Dry og Dansk Frysetørring A/S sig til, så længe parterne har anpar-ter i Danish Freeze Dry ApS og et år herefter, ikke at drive konkurrerende virksomhed med Danish Freze Dry ApS. Styrelsen har vurderet, at klausulen går længere end nødvendigt af hensyn til over-dragelsen af aktiviteter til Danish Freeze Dry ApS, jf. Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger (EFT 2001/C 188/03), bl.a. fordi det ikke fremgår, at klausulen er begrænset til de produktmæssige områder, hvor parterne tidligere var aktive samt at det ikke er sandsynliggjort, at der er særlige forhold, der kan begrunde konkurrenceklausulens varighed, som er uden anden tids-begrænsning end til et år efter udtræden af selskabet. Styrelsen finder dog ikke at klausulens be-grænsning har en sådan virkning for konkurrencen, at den er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen har lagt til grund, at parterne før oprettelsen af Danish Freeze Dry ApS til sammen ikke havde en markedsandel over 10 pct. Der eksisterer et vist konkurrencepres fra andre større virksom-heder på markedet, ligesom køberne af produkterne er større internationale virksomheder.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fødevare

Samhandeler

Ikke angivet