Mødedato: 25-10-2006

Anmeldelse af aftale om ophør af R98’s koncession

Resumé

R98 har i mere end 30 år haft monopol på at indsamle husholdningsaffald i Københavns og Frederiksberg kommune. Men i dag godkendte Konkurrencerådet en aftale, mellem R98 og de to kommuner, som afvikler monopolet og skaber grundlag for konkurrence om at løse opgaven. Aftalen betyder, at Københavns og Frederiksberg kommune fra 2009 gradvist afvikler R98’s monopol. I første omgang overtager de to kommuner R98’s opgaver, og de to kommuner vil herefter skabe øget konkurrence på indsamlingen af affald gennem EU-udbud. Det er Konkurrencerådets vurdering, at den indgåede aftale ikke begrænser konkurrencen, men derimod skaber grundlag for en effektiv konkurrence. Den gradvise afvikling af R98’s monopol sker i et tempo, som tager hensyn til omfanget af opgaven og R98’s mere end 500 medarbejdere. Konkurrencestyrelsens direktør, Agnete Gersing, er meget tilfreds med aftalen: ”Konkurrencestyrelsen har længe arbejdet for at øge konkurrencen på indsamling af husholdningsaffald i Københavns og Frederiksberg kommune. Med den godkendte aftale bliver monopolet afviklet inden for få år, og afgørelsen sætter dermed et foreløbigt punktum for styrelsens arbejde.”

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Samhandeler

Ja