Mødedato: 31-08-2005

Anmeldelse af aftale om salg af naturgas fra Lulita-feltet

Resumé

Parterne til Lulita Gassalgsaftalen anmeldte aftalen med henblik på at opnå en ikke- indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9 og 11, stk. 5, respektive en individuel fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8. Aftalen vedrørte salg af naturgas fra Lulita-feltet, hvorfra sælgerne, DENERCO OIL A/S, DENERCO Petroleum A/S og DONG Efterforskning og Produktion A/S havde licens til indvinding af olie og naturgas. Styrelsen vurderede, at aftalen ikke indeholdte mærkbare konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor Konkurrencestyrelsen meddelte en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens § 9. Styrelsen fandt ydermere, at aftalen ikke var omfattet af konkurrencelovens § 11, stk. 1, hvorfor her blev meddelt en erklæring efter lovens § 11, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 1

Brancher

Forsyning (Naturgas)

Samhandeler

Ikke angivet