Mødedato: 21-06-2000

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at et aftalekomplek mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1, idet den indeholdte bestemmelser der gav Århus Renholdningsselskab eneret til indsamling af husholdningsaffald. Aftalekomplekset havde til formål at udsætte Århus Renholdningsselskabs eneret frem til år 2014 for konkurrence, ved at sende rettigheden i udbud i 6 etaper. Da aftalekomplekset derfor ville skabe en konkurrence på markedet, opfyldte aftalen betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ikke angivet