Mødedato: 03-11-2004

Anmeldelse af samarbejde om indkøb af gas – Decentral Gashandel ApS

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i henhold til konkurrencelovens § 9 at styrelsen ikke fandt, at samarbejdet i Decentral Gashandel ApS udgjorde en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Decentral Gashandel ApS var stiftet af foreningen Danske Kraftvarmeværker, hvis formål var at virke som formidler af gashandelsaftaler. Selskabet modtog fuldmagt fra decentrale kraftvarmeværker og andre aftagere af gas, og udarbejdede herefter udbudsmateriale, som blev sendt til gasleverandører. Gasleverandørerne afgav tilbud på den samlede gasmængde for alle aftagerne. Konkurrencestyrelsen lagde i sagen vægt på, at de deltagende virksomheders gasforbrug udgjorde ca. 2,5 % af det samlede danske forbrug, og at denne andel ikke var stor nok til at markedet ville kunne blive påvirket mærkbart.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Gas

Samhandeler

Ikke angivet