Mødedato: 26-05-2004

Anmeldelse af samarbejdet mellem EDC, BRF og Foreningen SAFE

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at 3 af de 15 aftaler i et aftalekompleks mellem ejendomsmæglerkæderne EDC gruppen og Mælger Partnerne, foreningen SAFE samt BRFkredit kunne hindre en effektiv konkurrence på markedet. Aftalen vedr. forkøbsret mellem Mælger-partnerne og SAFE kunne efter en ændring gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen om EDC og SAFE’s brug af fælles faciliteter, herunder bogføring og regnskab og samarbejdsaftalen mellem EDC-gruppen og de enkelte EDC-mælgere kunne medføre en begrænsning af konkurrence, men styrelsen vuderede, at betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1 var opfyldt. Opfølgning 29/9-2004.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Ikke angivet