Mødedato: 26-02-2003

Anmeldelse af samarbejdsaftale mellem Byfornyelsesselskabet Odense s.m.b.a og Byfornyelse Danmark s.m.b.a

Resumé

Byfornyelsesselskabet Danmark anmeldte en rammeaftale indgået mellem Byfornyelsesselskabet Odense s.m.b.a.(BO) og Byfornyelse Danmark s.m.b.a (BD) om samarbejde ved planlægning og gennemførelse af arbejdsopgaver inden for byfornyelse, byomdannelse og boligforbedring. Styrelsen gav i sagen en ikke-indgrebserklæring til samarbejdsaftalen i henhold til konkurrencelovens § 9, idet aftalen ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Herudover meddelte Konkurrencestyrelsen en ikke-dominanserklæring jf. lovens § 11, stk. 2, 1. pkt. samt gav en ikke-indgrebserklæring i medfør af lovens § 11, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Byfornyelse

Samhandeler

Ikke angivet