Mødedato: 26-02-2003

Anmeldelse af samarbejdsaftale mellem DanBørs A/S og Replast A/S

Resumé

Danbørs A/S anmeldte den 8. oktober 2002 en samarbejdsaftale indgået den 1. september 2002 mellem Danbørs og Replast Trading A/S, med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at der var tale om en kundedelingsaftale, som klart var i strid med forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3, hvorfor aftalen ikke kunne meddeles en ikke- indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. Styrelsen fandt ligeledes, at aftalen ikke kunne opnå en individuel fritagelse i henhold til lovens § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Leverandøraftaler

Samhandeler

Ikke angivet