Mødedato: 24-09-2008

Anmodning fra Ditas om ophævelse af tilsagn

Resumé

Den 24. april 2002 godkendte Konkurrencerådet en fusion mellem to indkøbsforeninger inden for byggematerialer, Dendek A.m.b.a. og Ditas A/S. Da fusionen gav den fusionerede enhed en dominerende stilling på markedet, blev godkendelsen dog givet på betingelse af, at parterne afgav en række tilsagn. Enkelte af disse tilsagn er efterfølgende ændret ved rådets afgørelse af 31. maj 2006. Den nye anmodning var begrundet i, at Ditas ikke længere indtog en dominerende stilling på noget relevant marked, idet Bygma-kæden var udtrådt af Ditas pr. 31. december 2007, et forhold, der stod til at blive bestyrket yderligere, når DLH Træ og Byg A/S ligeledes udtrådte af Ditas pr. 31. december 2008. Konkurrencerådet fandt nu, at der ikke længere var grundlag for at opretholde tilsagnene, idet Ditas A/S ikke længere indtog en dominerende stilling på det pågældende marked.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Ophævet

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant