Mødedato: 16-10-2013

APM Terminals B.V., China Shipping Terminal Development og Shanghai International Port Group erhvervelse af fælles kontrol med Zeebrugge Terminal JV.

Resumé

Sagen vedrører China Shipping Terminal Developments (Hong Kong) Co., Ltd. (CST HK) erhvervelse af en aktieandel i Zeebrugge Terminal JV. Transaktionen vil føre til en ændring af kontrol med Zeebrugge Terminal JV, idet APM Terminals B.V. (APMT), China Shipping Terminal Development (Hong Kong) Co., Ltd. (CST HK) og Shanghai International Port Group Co., Ltd. (SIPG) opnår fælles kontrol med joint venture-selskabet. Zeebrugge Terminal JV er en havneterminal beliggende i Zeebrugge. Inden fusionen har APM Terminals B.V. (APMT) og Shanghai International Port Group Co., Ltd. (SIPG) fælles kontrol med Zeebrugge Terminal JV. APMT er et datterselskab i A.P. Møller – Mærsk A/S. A.P. Møller – Mærsk A/S-koncernen har aktiviteter inden for deep sea og short sea container skibsfart, flydende massegods skibsfart, containerterminaltjenester mv., produktion og udvinding af olie og gas samt detailhandel og lufttransport. CST HK er et investeringsselskab fra Hong Kong, der hører under China Shipping fra Kina. CST HK har ingen andre interesser i europæiske havneterminaler. SIPG driver havneterminaler i Shanghai havn og er specialiseret i havnedrift og tilknyttede tjenester. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant