Mødedato: 07-08-2019

APMH Invest A/S’ erhvervelse af enekontrol over KK Wind Solutions Holding ApS

Resumé

Sagen vedrører APMH Invest A/S’ overtagelse af KK Wind Solutions Holding ApS. APMH Invest A/S erhverver ved transaktionen samtlige aktier i KK Wind Solutions Holding ApS og opnår derved enekontrollen over selskabet. KK Wind Solutions Holding ApS er en dansk koncern, der er aktiv indenfor “power electronic systems”, og som udvikler og producerer styresystemer til vindmølleindustrien. Herudover leverer KK Wind Solutions Holding ApS kontrol- og overvågningssystemer til vindmøller samt service og vedligeholdelse af både styresystemerne og kontrol- og overvågningssystemerne. APMH Invest A/S er et datterselskab til A.P. Møller Holding A/S, der forestår investeringer for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. A.P. Møller Holding A/S kontrollerer ligeledes A.P. Møller-Mærsk A/S, der er aktiv indenfor transport- og logistik i form af containertransport, linjerederi, terminal- og havnetjenester samt landtransport. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte herefter fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet